Affärsutveckling

Tag hjälp av den senaste informationstekniken för att utveckla ditt företag:
Digitalisering: Minskar pappersmängden och ökar tillgängligheten till företagets data.
Molntjänster: Minskar beroendet av egna utrustningar och programvaror.
AI: (Articifiell Intelligens) Automatiserar och förbättrar företagets processer, internt och mot kund.
Virtual/Augmented Reality: (Datasimulerad verklighet med 3D- glasögon) Erbjuder kunder och personal realistiska demonstrationer och utbildningar utan att behöva vara på plats eller utsätta sig för risker.
Säkerhet och backup: Skyddar företaget mot intrång och dataförluster.

Telefon

070 778 1718
+46 70 7781718

Epost

digitalservice@ehring.se
tomas@ehring.se

Post, Besök

Fårö Ringvida 3844, 62467, Fårö
Skolvägen 6, 18133, Lidingö